Algemeen plan

STADSPODIUM NOORD

TEKSTEN

Die zin die je aan je stoel nagelt. Die om je hoofd fluit als je terugloopt naar de metro. Die je hebt opgeschreven voor als hij straks vraagt hoe de voorstelling was. Dat soort zinnen: als je ze eenmaal hoort is het alsof ze altijd hebben bestaan. In het theater komen ze vaker voor dan waar ook. Stadspodium Noord wordt ervoor gebouwd.

Die zin, die dialoog, die rhyme, die flow, dat grapje – taal op het podium kan, als alles meewerkt, de meest intieme, precieze en eerlijke manier zijn om een verhaal te vertellen. Dat is altijd zo geweest: oeroud maar springlevend. Stadspodium Noord gaat ervoor zorgen dat alles meewerkt. Zodat we op het podium mensen zien die je tot in detail herkent of die juist compleet van je verschillen.

We gaan voorstellingen en performances de ruimte bieden, dwars door elkaar heen, die werelden bij elkaar brengen waarvan de bewoners elkaar nauwelijks kennen.
Want forten en bubbels zijn nergens goed voor. Daar komt muziek bij, natuurlijk, beweging, beeld en licht, eten en drinken. Maar alles draait om tekst. Taal is de drager.

GEBOUW

Stadspodium Noord trekt geen harde lijn tussen performer en bezoeker. Door het hele gebouw heen is straks ruimte voor ontmoetingen. Tussen schrijvers, spelers, regisseurs, producenten, donateurs, vertalers – mensen met verhalen en mensen die de verhalen de wereld in gaan helpen. Het gebouw wordt ingericht op die ontmoeting. Rond de grote zaal, met 300 stoelen, is het een bijenkorf. Repetitieruimtes, studio’s, kantoren, vergaderruimtes, co-working spaces, bar, restaurant – ze lopen in elkaar door en kijken op elkaar uit. Veel glas en weinig drempels. In de gangen loop je op tegen mensen die niet op je lijken maar hetzelfde willen. Er heerst diepe concentratie, er wordt hard gewerkt, maar het is ook een grootstedelijk clubhuis dat voelt als alle dagen feest. De koffie is goed, het eten lekker en betaalbaar, het menu en de agenda spreken dezelfde taal. De actiegroep van om de hoe zit hier en de schrijfworkshopleider uit Johannesburg ook.

Stadspodium Noord is een nieuw theater. Amsterdam kent geen bestaand gebouw waar al onze plannen precies in passen. Niet dat het reusachtig moet zijn: 6000 m2 is genoeg. Intiem is het sleutelwoord. En tegelijk: gastvrij, toegankelijk, met plaats voor uiteenlopende verhalen naast elkaar. Vanuit die visie gaan we bouwen.

ARTISTIEKE VISIE

Heldere, hedendaagse vertellingen in theatervorm. Daar gaat het om. Verhalen die niet bevestigen wat je toch al vond, maar opengooien wat je nog niet kende. De vrouw aan wie je op straat aan voorbijloopt staat in Stadspodium Noord op het podium. Het familiefeest waarvan je de muziek en de etensgeuren niet kan plaatsen ontvouwt zich hier voor je ogen. Het drama dat de jongens op de hoek achtervolgt krijg je hier voor je kiezen.

Verhalen uit alle hoeken van de samenleving. Gedragen door mensen even rijkgeschakeerd als de medewerkers van ons theater. Stadspodium Noord zoekt ze op en nodigt ze uit. Op weg naar het nieuwe samen waar deze maatschappij naar snakt, gefascineerd juist door de spraakverwarring en de misverstanden die de route daarheen zo ingewikkeld maken, scheppen we alle voorwaarden om die verhalen te ensceneren, in precies de juiste woorden, tot in de essentie, voor een publiek dat op haar beurt ook weer zoveel te vertellen heeft.

Voor dit type theater brengt Stadspodium Noord het volledige ecosysteem bij elkaar. Voor het eerst. Schrijvers, spelers, regisseurs, producenten, financiers, distributeurs en internationale partners. We zijn zelf initiator, maar brengen ook de bestaande partijen bij elkaar, de mensen die al werken aan taalgedragen podiumkunst. Nieuwsgierigheid, uitwisseling, ontmoeting, kruisbestuiving. Allemaal samen, doorlopend, onstuitbaar. Met het nieuwe gebouw als warm bonkend hart: een verhalenfabriek.

ECOSYSTEEM

Het Nederlandse theaterveld draait om de maker, de regisseur. Stadspodium Noord begint vanuit de schrijver, die een eigen verhaal of dat van anderen onder woorden brengt. Bij de schrijver ligt het mandaat. De voorstelling ontstaat vanuit haar tekst.

Dat kan Laura van Dolron zijn, Marjolijn van Heemstra, Zaire Krieger, Thomas Dulewicz, Fouad Lakbir of Sahand Sahebdivani. Maar ook die vrouw op straat, de jongens op de hoek. Wij zetten daar de spelers, technici, regisseurs en producenten omheen. Als we geloven in een plan zetten we startgeld in. Veel van de talenten die we zoeken zijn slashies: vijf, zes baantjes en klussen tegelijk om de huur te kunnen betalen – de meest precaire deelnemers aan het theaterverkeer. Bij Stadspodium Noord wordt de schrijver associate artist: ze kan met elke willekeurige vraag bij ons aankloppen, ze geeft inhoud en kleur aan het huis.

Het publiek kan op goedgekozen momenten meekijken tijdens het maakproces, bij tussentijdse lezingen en repetities. Is de voorstelling klaar, dan stellen wij ons niet op als impresariaat. Geen territoriumgedrag. De voorstelling zal in Stadspodium Noord staan, maar net zo goed in andere theaters, op school, in het buurthuis, op het strand of op de parkeerplaats – dat bepaalt de schrijver. Zo transformeren we de manier waarop in Nederland met nieuwe theaterteksten wordt gewerkt. Door alle bestaande initiatieven te inventariseren, te versterken, bij elkaar te brengen en aan te vullen. We transformeren onze omgeving en daarmee ook onszelf. We bewegen mee met de verhalen die we ontvangen.

NOODZAAK

Nederland is rijk aan prachtig theater. Zelfs in tijden van corona en bezuinigingen. Maar in het ontwikkelen van nieuwe theaterteksten hebben we nauwelijks traditie. Er is geen huis voor en geen ecosysteem. Het vinden van nieuwe stemmen en het ondersteunen van hun schrijverschap gebeurt sporadisch en versnipperd. Stadspodium Noord brengt alles bij elkaar. Gevolg: meer kracht, meer zichtbaarheid, meer kennis van elkaar, meer invloed op de samenleving.

We bundelen de krachten. We maken ruimte voor artistieke vernieuwing en maatschappelijke relevantie. Dat zorgt voor podiumkunst op het randje van je stoel, in het diepste van je ziel, op de toppen van je kunnen. Voor openbaringen in plaats van oogkleppen. Het maakt de ander, die niet dezelfde verhalen meedraagt als jij, vertrouwd. Het maakt het jou mogelijk onbekenden te vertellen waar ze in het bastion van hun eigen gelijk niet naar gewend zijn te luisteren. In de beslotenheid van het theater valt de steen; de rimpelingen waaieren uit tot ver daarbuiten.

ORGANISATIE

Stadspodium Noord nodigt uit.

De organisatie is open en toegankelijk. Onze mensen, even divers als de verhalendragers, zijn zichtbaar aanwezig in het gebouw. Ze zijn nieuwsgierig en dus bereid om de dingen anders te doen. Het tegenovergestelde van elitair. De verhalen zijn van iedereen en voor iedereen.

We zoeken de verhalen op, nodigen nieuwe stemmen uit, helpen ze om schrijvers en theatermakers te worden. We brengen ze in contact met regisseurs, acteurs en ontwerpers. Maar ook met producenten en financiers, zodat hun verhalen een podium vinden, binnen en buiten ons theater. Marketeers, fondsenwervers en financiële planners werken mee aan hun ondernemerschap. Ook hun internationale netwerk versterken we: door vertalingen van hun werk en introducties bij producerende theaters in het buitenland (zoals het Royal Court Theatre in Londen, en het Writers Theatre in Chicago).

Stadspodium Noord is een nieuwe plek. Vanaf het begin zetten we een open, lerende, onhiërarchische organisatie neer. Onze mensen, zoveel mogelijk uit de buurt afkomstig, zijn geen specialisten maar allrounders. Je bent nooit uitgeleerd. Stadpodium Noord is een teaching theatre, met opleidingsmogelijkheden voor elke positie. We leren van elkaar, van onze bezoekers en vooral van onze schrijvers en vertellers.

cropped-Untitled-copy-2.png

Onderdeel van Sismo Stories & Performances
© STADSPODIUM NOORD 2022